Loading

武田消毒

「白ナシの世界」篇

武田消毒
「白ナシの世界」篇

テレビCM 15秒
BGM:なしSE:ジャッ!
(筆で文字を勢いよく書くような音)

SE:ズザッ!

SE:ザザザザザザッ!

SE:シュババッ!!

NA:白アリ、ナシの世界へ。害虫駆除なら、武田消毒。